صفحه نخست

نتايج جهانی گویای این مطلب است که بهره مندی از فناوری‌های جدید و راهکارهای دیجیتال در بخش سلامت، می تواند نقش بسیار بزرگی در جهت بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی مردم داشته وسبب افزایش توانمند سازی کادر درمان و ایجاد ارتباط دوسویه و سریع  بین بیماران و شبکه درمانی شود .
در این راستا مجموعه آمینا به عنوان تنها مجموعه پیشرو درعرصه فناوری‌های روز، با دراختیار داشتن پلتفرمی منحصر به فرد، این امکان را برای مخاطبین خود فراهم آورده است که با نصب اپلیکیشن  اولین اکوسیستم درمانی کشور وارد دنیای جدید تکنولوژی‌های سلامت محور شوند. ​​​​​​​

فناورانه‌های حوزه سلامت (هلث تِک)​​​​​​​

امکانات اپلیکیشن مدآوا / آمینامد ​​​​​​​

- پرونده پزشکی بیماران
- خدمات هوم کر
- نوبت دهی مراکز درمانی
-  مشاوره آنلاین
- داروخانه آنلاین
- بیمه تکمیل درمان
- تغذیه آنلاین
- آموزش

- تجهیزات پزشکی
- امکان ویژه ناشنوایان
- شناسایی دارو
- اعلام وضعیت اورژانس
- ورزش آنلاین
- پایش سلامت
- اخبار سلامت​​​​​​​