صفحه نخست

خدمات بهداشتی از پایه‌‌های رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه و حقی همگانیست  که به عنوان یکی ازارکان مهم پیشرفت هر جامعه‌ محسوب می گردد، در این راستا، مجموعه آمینا (شرکت مدایران) با همکاری ونظارت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تلاش نموده است در جهت ارتقاء سطح سلامت و بهداشت جامعه، خدمات ویژه خود را در این حوزه ( بصورت رایگان ) به مخاطبین محترم و خانواده های تحت پوشش خود بیش از7.679 خانوار ) در طبقه اول درمانگاه بیمارستان بقیه الله تهران ارائه نماید .

خدمات بهداشت و ارتقاء سلامت ​​​​​​​

خدمات قابل ارائه :
-   انجام واکسناسیون Covid-19
-   انجام تست تشخیصی رایگان Covid-19
-   تست ریسک فاکنورهای قلبی
-   انجام تست قند و فشارخون
-   انجام واکسیناسون های کشوری

-   مشاوره و معاینات  مامایی
-   معاینات دوره ای مادران باردار
-   محاسبه BMI و فاکتورهای سلامتی
-   بهداشت مدارس
-   آموزش های بهداشتی (فردی وخانواده )
-   پایش و ارتقاء سلامت​​​​​​​